באנר מספרים זהב

סט להרכבה באנר זהב 

מספרים וסימנים